IVF provrörsbefruktning

Utredning av ofrivillig barnlöshet - infertilitet

Allmänt

Våra principer är att en barnlöshetsutredning skall gå snabbt, och att varje steg i utredningen skall vara individuellt anpassat och klart motiverat.

Det låter självklart, men det är tyvärr inte ovanligt att utredningar drar ut orimligt på tiden (inte minst pga väntan på första besöket), och följer en traditionell, stel rutin där flera steg kan vara utan specifikt värde för just det paret.

Kvinnans ålder avgör hur utredningen läggs upp

Vi tycker att en utredning för ett par där kvinnan är 30 år bör ha ett annat upplägg än för ett par där kvinnan är 39 år. Anledningen är förstås att fertiliteten minskar ganska snabbt efter 40 år, vilket avspeglas tydligt i IVF-resultaten som sjunker synbart med varje halvår från den åldern.

Man har helt enkelt inte tid att söka orsaker som kräver åtgärder med långsiktigt perspektiv, som t ex äggledarskador och ev operationer av dessa. Hos dessa par bör man därför snabbt utesluta de orsaker som relativt enkelt och framgångsrikt kan åtgärdas med andra metoder än IVF. Dessa är t ex ägglossningsstörningar som kan åtgärdas med enkel medicinering.

Hos yngre par kan även utredning av äggledarna vara motiverat, eftersom man kan ha flera år på sig att pröva enklare och billigare behandlingsmetoder än IVF.


Utredning

1. Bakgrundshistoria. Hur länge har ni försökt få barn, tidigare graviditeter? Misstänkta störningar i ägglossningen kan visa sig i oregelbunden menstruation. Tidigare misstänkta äggledarinfektioner? Prostatainfektioner eller infektioner i testiklar eller bitestiklar? Andra sjukdomar eller mediciner? Redan sådana uppgifter kan ge goda ledtrådar om orsaken till parets barnlöshet. En fråga vi kommer att ställa är hur många dagar din menscykel normalt har - så detaljerat som möjligt.

2. Undersökning av kvinnan. Vid första besöket undersöks kvinnan gynekologiskt. Då görs också ett ultraljud via slidan. Detta tillmäter vi stort värde, eftersom äggstockarnas och livmoderns utseende kan avslöja mycket om kvinnans förutsättningar. Vi mäter äggstockarnas storlek och räknar antalet omogna äggblåsor. Dessa mätningar ger värdefull information om den s k äggreserven.

3. Äggreserven bedöms också genom analyser av hormonerna FSH och LH i blodprov tagna under tidig menscykel. Ev upprepas dessa prover efter en stimulering med Pergotime, sk klomifentest. Ett ytterligare hormon som tas för bedömning av äggreserven är AMH. Blodproverna kan tas hos oss på mottagningen eller på ett laboratorium på hemorten.


4. Ev ägglossningsstörning kan bedömas med en temperaturkurva, ultraljud enligt ovan, eller blodprov för mätning av hormonet progesteron. Ägglossningstest som köps på apotek kan användas för att kontrollera att ägglosningen fungerar normalt. Testet mäter hormonet LH i urinen. Detta hormon insöndras i ökad koncentration ca ett dygn före ägglossningen. Vi rekommenderar att du har testat dig själv med sådana stickor under åtminstone någon menscykel innan ni kommer till oss.

5. Ev ytterligare hormonprover tas på kvinnan, för kontroll att störning i sköldkörteln eller hypofysen inte föreligger. Proverna tas om speciell klinisk misstanke föreligger, fr a vid störd ägglossning.

6. Spermaprov på maken. Detta kan specialprepareras på samma sätt som vid en IVF-behandling eller vid en insemination. På så sätt erhålls en ”skärpt” undersökning jämfört med en vanlig spermieanalys. Om ni kommer långväga ifrån så kan det vara klokt att ordna ett spermaprov samma dag som ni träffar doktorn, kanske redan vid första besöket, så kan svaret ges samma dag. Ta upp detta med vår sköterska vid telefonkontakten.

7. Utredning av äggledarna. Sker inte rutinmässigt, men för flertalet yngre patienter. Detta kan göras på ett enkelt och skonsamt sätt på kliniken med ultraljud och samtidig insprutning av en kontrastvätska. I undantagsfall görs sk titthålsundersökning, sk laparoskopi. Detta är ett operativt ingrepp och sköts på hemorten. I undantagsfall kan det också bli aktuellt med s k hysteroscopi, vilket innebär undersökning av livmoderns hålrum och slemhinna.


Hur lång tid tar en utredning på Linnékliniken?

Utredningen skall inte ta mer än en till max två månader från det paret kommit till kliniken. Den kräver oftast inte mer än två-fyra besök på kliniken. Väntetiden till första besöket är i allmänhet ej mer än fyra veckor. Labprover som ska tas under en menscykel kan ordnas med hjälp av laboratorium eller vårdcentral på hemorten.

Vad mynnar utredningen ut i?

Utredningen utmynnar i ett sammanfattande samtal med utredande läkare och oftast ett behandlingsförslag. De vanligaste behandlingarna utgörs av

1 - ägglossningsstimulering, Stimulering
2 - Insemination av makens spermier i livmodern (utgör i viss mån sista steget i utredningen), Insemination
3 - Provrörsbefruktning

Vi strävar efter att ge er en så bra prognosbedömning som möjligt. Dvs hur stora chanser borde ni ha att lyckas med någon av de metoderna, alt ingen behandling alls.

För denna bedömning använder vi oss av de matematiska modeller som berörs under rubriken Vetenskap och Resultat.

Om ni gjort utredningen hos någon av våra Samarbetsdoktorer, kan de oftast ge er motsvarande bedömning, genom att logga in på vår Prognosmodell.


Vad kostar det att göra en utredning av ofrivillig barnlöshet på Linnékliniken?

Vanlig landstingsavgift (med frikort efter 900:-) gäller för patienter från i stort sett hela landet.

Se också Priser.


Kan Linnékliniken hjälpa oss att komma på landstingets väntelista för IVF?

När utredningen är klar - vilket alltså kan ta mellan ett besök och två månader - kan vi skriva remiss för IVF-behandling i ert hemortslandsting.

Inget hindrar er förstås från att göra IVF-försök hos oss under väntetiden.