IVF provrörsbefruktning

Insemination

Linnékliniken kan hjälpa till med insemination av makens spermier, vid behov i kombination med ägglossningsstimulering om paret har en oförklarad infertilitet eller enbart mycket lätt nedsatt spermakvalitet. Oftast prövar man två, ibland tre, cykler. De flesta inseminationer görs utan stimulering, men insemination kan också göras med lätt hormonstimulering med clomifencitrat (Pergotime). Om inseminationer inte resulterar i graviditet är det ofta anledning att överväga IVF-behandling.

Clomifen citrat (Pergotime)

1. Clomifen citrat (Pergotime) 50 mg dag 5-9 i menscykeln.

2. Undersökning med ägglossningstest, som mäter ägglossningshormonet LH i urinen, varje morgon från c:a dag 13. Detta köper patienten själv på apoteket och sköter själv. Vid tecken till ökning av LH på urinstickan, ringer patienten till kliniken.

3. Paret får sedan komma till kliniken inom en till två dagar. Maken lämnar ett spermaprov, som prepareras så att en rening av de bästa spermierna erhålls. Denna lösning insprutas i kvinnans livmoder med en tunn kateter via slidan. Om paret bor inom 1,5 timmars resa från kliniken kan provet produceras hemma.

4. Om mensen uteblir, tas graviditetstest. Om detta är positivt får patienten komma på ultraljud efter två veckor.

5. Om mens kommer, kan man pröva en ny behandlingsomgång.

En insemination kostar 3 000:-.

FSH-stimulering

Görs i allmänhet bara om patienten inte har egna ägglossningar, och i kombination med insemination endast om ren ägglossningsstimulering vid flera tillfällen inte resulterat i graviditet.

1. Start med injektioner (se ovan) vanligen på mensdag 5-6.

2. Ultraljudskontroll på dag 11-12.

3. ägglossningsspruta (se ovan) vid mogen äggblåsa.

4. Insemination (se ovan) inom två dygn.

5. Om mensen uteblir, tas graviditetstest. Om detta är positivt får patienten komma på ultraljud efter två veckor.

6. Om mens kommer, kan man pröva en ny behandlingsomgång.

Inseminationer ger c:a 10-20% graviditeter per försök. Erfarenheterna talar för att dessa siffror håller i c:a 3-4 cykler.