IVF provrörsbefruktning

Här finns informationsblad till paren, hälsodeklarationer och andra dokument. Vid inremittering av nya par skall "Information till kliniken inför IVF" bifogas ifylld, alternativt journalanteckning eller kopior innehållande motsvarande information. "Steg för steg" dokumenten är i Wordformat och kan redigeras om så att de passar era egna rutiner. Säg till om något fattas så lägger vi in det.

Information till kliniken inför IVF
Information till paren, "steg för steg", agonist
Information till paren, "steg för steg", antagonist
Hälsodeklaration kvinnan
Hälsodeklaration mannen
Stimulationsrapport