IVF provrörsbefruktning

Priser IVF Gäller fr o m 121114 och för behandlingar som planeras till efter 2013-01-01

Konventionell IVF-behandling27 000:-
IVF-behandling med mikroinjektion (ICSI)27 000:-
Tillägg för operativ uttagning av sädesceller (PESA/TESE etc) 6 000:-
Återföring av frysta och tinade embryon**11 000:-
Infrysning  av embryon0:-
 
”Paket” om 3 IVF-behandlingar*56 000:-
”Paket” om 3 ICSI-behandlingar*56 000:-
 

* Detta är ett specialerbjudande där godkännande från kliniken krävs.
Kvinnan får ej ha fyllt 38 år. Enligt utredningen/tidigare behandlingsdata ska paret ha en för åldern normal chans till graviditet och barn. Kvinnans BMI får vara högst 30 kg/m2 och AMH-värdet (nytaget) skall vara minst 1 µg/l. Paret får ha gjort högst tre tidigare IVF-behandlingar (med färska embryon, max fem totalt, inkluderande återföring av fryst-tinat embryo) utan att en behandling lett till barn.

Paket erbjuds inte i de fall där man operativt måste hämta spermier från testikel eller bitestikel.

Utöver de förutsättningar som nämnts här kan det också finnas andra faktorer som försämrar graviditetschansen och som gör att paket inte kan erbjudas, även om t ex åldern är <38 och/eller AMH-värdet är bra. Detaljer kring villkoren kan erhållas på kliniken.

Summan, 56 000:-, ger rätt till totalt tre stimulerade behandlingar ledande till återföring av befruktade ägg, samt om frysta embryon erhållits, en frysbehandling. (Paret kan som alternativ välja två stimulerade behandlingar och totalt tre återföringar av frysta/tinade embryon.) Behandlingsserien är avslutad, då en behandling gett upphov till barn. Alla behandlingar ska vara avslutade inom 18 månader.

** Återföringen förhandsbetalas. Om återföring ej kan göras (om inget kvarvarande embryo klarar tining) återbetalas 7000 kr.

Om delar av behandlingen görs på annan ort

Linnékliniken har flera etablerade samarbetsdoktorer över landet (och i Norge). Dessa har stor erfarenhet av infertilitetsutredningar och är speciellt betrodda av oss att sköta för - och efterarbete vid IVF. De flesta av dessa sköter då information, uppföljning, receptförskrivning och planering av hormonstimuleringen. Det senare sker alltid i samråd med oss, och det sista beslutet om tidpunkt för ägguttagning sker efter direkt kontakt med oss.

Dessa samarbetsdoktorer debiterar oss en del av den totalsumma ni betalar till oss. Ni betalar alltså vanligtvis inget direkt till samarbetsdoktorn.

För enskilda mottagningar i landet gäller dock att ni kommer att debiteras en del av betalningen till er hemmadoktor eller hans/hennes mottagning. Det rör sig då  om mottagningar, där man främst tillhandahåller hjälp med instruktioner om injektionsteknik och ultraljudskontroller, medan informationssamtalet innan behandlingen sker via telefon med Linnéklinikens läkare. De betalningar som ni gör på hemmottagningen dras då av från totalsummorna som angives ovan mot visat kvitto.

Totalpriserna ovan gäller alltså för alla, oavsett var informationssamtal och kontroller mm sköts. Detta gäller dock inte de par som får hjälp via Dr Susanne Damm, Karolinakliniken i Linköping, där totalkostnaden blir 500 kr högre för en enstaka behandling och 1000 kr högre för den som tecknar sig för s k paket.

Priser för besök på mottagningen (utom IVF)

Insemination av makens spermier 3 000:-
Besök, utredning (ev. frikort gäller) 300:- / person
Spermaprov 300:-

Finansiering - bruttolöneavdrag

Många utnyttjar möjligheten att låta arbetsgivaren bekosta IVF-behandlingen. Detta är lagligt när sjukvården som i detta fall ej är offentligt finansierad. För patientens del innebär det ett avdrag av bruttolönen. Detta är en skattefri förmån, och innebär att du kan spara 30-55 % av kostnaden, eftersom den lägre lönen medför lägre skatt. Arbetsgivaren slipper betala arbetsgivaravgifter. Om finansiering skall ske på detta sätt, måste du komma överens om detta med din arbetsgivare innan behandlingsstart. Om du har eget företag så kan du förstås på motsvarande sätt betala behandlingen från företaget. Kostnaden är ej avdragsgill.

OBS! Ni måste själva ta initiativet att kontakta era respektive arbetsgivare om ni önskar bruttolöneavdrag. Bruttolöneavdrag är alltså en sak mellan er och arbetsgivaren, som även sköter kontakten med skatteverket.
Vi fakturerar era arbetsgivare, eller er, varefter arbetsgivaren tar hand om fakturan.

Finansiering - kredit

Önskar ni dela upp betalningen, kan detta ske med hjälp av lån via Human Finans, som vi samarbetar med.