IVF provrörsbefruktning

För våra samarbetsdoktorer


Frusna löv
Här kan våra samarbetsdoktorer logga in. De kan här få hjälp med bedömning av den individuella chansen för graviditet hos en viss patient utifrån vissa uppgifter som ålder, hormonvärden och äggstockarnas utseende vid undersökningen med ultraljud. De data som tagits fram från vår databas har med hjälp av avancerad statistisk behandling legat till grund för en matematisk formel som anger chans för graviditet vid behandling med IVF.

Till prognosmodellen