IVF provrörsbefruktning

IVF, hur gör vi på Linnékliniken?

En IVF-behandling, provrörsbefruktning, på Linnékliniken syftar till att på ett så smidigt och säkert sätt som möjligt ge paret största möjliga chans att få ett barn. Varje IVF- behandling måste därför anpassas utifrån parets individuella förutsättningar.

Under en normal menstruationscykel sker ägglossning med ett ägg per månad. Detta styrs via ett regleringssystem som väljer ut ett ägg från en grupp på flera ägg som påbörjat en mognadsutveckling i samband med menstruationen.

Stimulera fram flera ägg

För att en IVF-behandling ska ha goda chanser till graviditet fordras i regel att flera ägg finns att tillgå, då oftast inte alla befruktade ägg utvecklas på ett gynnsamt sätt.

För att få de ägg som påbörjat en utveckling att fortsätta till full mognad tillför man hormon. Dessa hormon är de som normalt styr äggutvecklingen.  Genom att tillföra dem till lite högre nivåer än under en vanlig menscykel, kan man på ett kontrollerat sätt "lura" den egna regleringsmekanismen så att ett flertal ägg når full mognad. Detta är grunden till IVF.

Hormonstimulering av äggstockarna

Det finns två sätt att starta en IVF-behandling. Vid den s k långa IVF-behandlingen inleder kvinnan en vecka före väntad mens med en nässpray, Synalera eller Suprecur, som försätter reglermekanismen i ett viloläge. Efter c:a två veckor lägger hon till dagliga injektioner av det hormon (Menopur, Puregon, Gonal-F eller Fostimon) som stimulerar utvecklingen av äggblåsor och ägg.

Det andra sättet att starta en IVF-behanding är den s k korta behandlingen där patienten startar med injektionerna direkt på någon av de första mensdagarna. För att hålla tillbaka en för tidig ägglossning, kompletteras injektionerna (vid den korta behandlingen) efter några dagar med ett annat hormonpreparat, Cetrotide eller Orgalutran. Dessa tas också på kvällen.

Injektionerna ger ni er själva, under huden. Vi lär ut hur injektionerna ska tas. Under injektionsfasen, som är 8-12 dagar, fordras en, ibland två eller tre undersökningar med ultraljud. Patienter som bor långt från kliniken kan i allmänhet göra dessa undersökningar hos någon av våra samarbetsdoktorer.

Ägglossningssprutan

När äggblåsorna ser mogna ut vid ultraljudsundersökningen och östrogennivåerna i blodet ligger på lagom nivå, ska patienten ta en s k ägglossningsspruta med Pregnyl eller Ovitrelle som även den tas på kvällstid. I denna del av IVF-behandlingen är tidpunkten mycket viktig eftersom ägglossingsprocessen startar direkt efteråt. Du får en exakt tidpunkt, oftast mellan 20.30 och kl 23.00. Uttagningen av ägg sker ett och ett halvt dygn senare.

Hur hämtas äggen ut?


Anne letar ägg
När äggen är mogna hämtas de ut med hjälp av ultraljud. Detta görs via slidan, med patienten bedövad med en kombination av allmänbedövning och lokalbedövning.  

Paret behöver stanna på kliniken endast ett par timmar i samband med uttagandet av äggen. Kvinnan får inte arbeta eller köra bil resten av den dagen.

Spermaprovet


Marina räknar spermier
Samma dag som äggen tas ut, lämnar mannen ett spermaprov. Detta kan göras på kliniken, i ett speciellt rum i avskildhet. Eller så lämnar mannen provet hemma och tar med sig till kliniken. Upp till en och halv timmes transporttid är OK. Det är bra om han varit avhållssam ett par dagar upp till en vecka innan.

Provet specialprepareras, varefter spermier och ägg sammanförs i provrör. Är spermierna få eller av dålig kvalitet görs i stället sk. mikroinjektion av en spermie per ägg (ICSI). Vid tveksamma fall kan äggen fördelas till antingen den ena eller den andra metoden.

Odling av ägg och embryon


ägg med omgivande cumulusceller
Äggen odlas i värmeskåp, s k inkubatorer. De ligger då i en näringslösning, medium, och värmeskåpet har temperatur, pH och gasblandning som ska efterlikna den som finns normalt i livmodern. Efter ett dygn undersöks om äggen blivit befruktade.

Efter två dygn väljs embryon ut till återföring och ev infrysning. Hur dessa väljs ut finns beskrivet under rubrikerna Vetenskap och Resultat. I vissa fall kan embryon odlas fem dagar till s k blastocyster. Grundinställningen är dock att embryon ska odlas så kort tid som möjligt, eftersom ingen odlingsmiljö kan bli bättre än kvinnans egen livmoder. Se även under fliken Blastocyst?.

Återföring av embryo/n till kvinnan


Ett fint embryo med fyra celler
Det eller de embryon som väljs ut att återföras till kvinnan dras upp i en tunn kateter. Denna förs in i livmodern och embryot (embryona) läggs in.

Om ett eller två ska återföras bestäms av Linnéklinikens unika scoringmodell, som visat sig ge maximal chans att föda ett normalviktigt friskt barn. (Läs om det under Vetenskap och Resultat).

Vid återföringen är paret på kliniken i upp till en timme. Ingen bedövning krävs och kvinnan kan köra bil och oftast arbeta som vanligt efteråt.

Efter återföringen

Efter att kvinnan fått ett eller två embryon införda i livmodern, tar hon en avslutande hormonmedicinering i form av slidstavar (Progesteron), gel (Crinone) eller vaginaltabletter (Lutinus) under ett par veckor.

Anledningen är att den egna progsteronproduktionen kan vara lite för låg efter sprayen eller de extra hämmande sprutorna före ägguttagningen. F ö kan kvinnan leva ett normalt liv efteråt.

IVF behandlingen schematiskt

Stimulering med spray:Stimulering utan spray:

Allmänt


Anne gör mikroinjektion av spermier
IVF-behandlingen fordrar således endast ett fåtal kontroller. Man kan leva som vanligt och det är i regel endast i samband med uttagande och återförande av äggen, som man inte kan arbeta som vanligt.

En detaljerad muntlig och skriftlig information ges i samband med planeringen av behandlingen. Vi bedömer då också paret individuellt avseende behandlingsplanering, hormondosering mm samt värderar parets chanser till en lyckad IVF-behandling.

Så här görs mikroinjection, ICSI


Ägget hålls fast med holdingpipett

Spermie fångad med ICSI-pipett, redo att injiceras

ICSI-pipetten injiceras genom zonan på ägget


Spermien injiceras

Momentet klart, redo att dra ut ICSI-pipetten och släppa ägget

Befruktat ägg ett dygn senare

Embryon i olika delningsstadier


Embryo i 4-cellstadie, dag 2

Embryo i 8-cellstadie, dag 3

Morula, dag 4


Blastocyst, dag 5

Frysapparat

Frysförvaring -196°C


Embryo dras upp i kateter för att återföras

Inkubator med embryon under odling
Laboratoriet är klinikens hjärta. Att få optimala resultat med en IVF-behandling beror väldigt mycket på vår labpersonals hängivenhet, noggrannhet och stora kunnighet.

Det är också viktigt att vi hela tiden är lyhörda för att ompröva gamla koncept och pröva nya odlingsmetoder etc. Vår princip är att detta ska ske med vetenskaplig noggrannhet och försiktighet. Vi är nog mindre benägna än andra att kasta oss över nya metoder. Erfarenheten har lärt oss att många nya metoder eller tekniker är dagssländor.  De håller inte för kritisk granskning.

När det gäller viktiga saker som att hjälpa människor som drabbats av Ofrivillig barnlöshet, får man inte låta sig luras att göra ändringar till det sämre. En del metoder kan först avslöjas som sämre efter vår egen granskning. Vi har här unika möjligheter genom att använda våra matematiska modeller när vi testar nya metoder. Ledordet är "evidensbaserat", alltså av bevisat värde.