IVF provrörsbefruktning

Personal

Docent Torbjörn Bergh

Född 1946
Leg.läkare 1973
Medicine doktor 1978
Docent i Förlossningar och Kvinnosjukdomar 1982
Jag är utbildad i Uppsala och har tjänstgjort vid Kvinnokliniken på Akademiska sjukhuset 1973 - 1994. Under ca 10 år fram till 1994 var jag ansvarig för sektionen för infertilitet och reproduktionsendokrinologi på Kvinnokliniken. Sedan hösten 1994 arbetar jag på heltid på Carl von Linné Kliniken där IVF-behandling är den huvudsakliga verksamheten men där vi även gör utredning och behandling av gynekologiska hormonrubbningar, barnlöshet samt tar emot patienter med allmäna gynekologiska problem.

Min forskning på Kvinnokliniken och Institutionen för Obstetrik och Gynekologi på Uppsala Universitet handlade främst om kvinnliga hormonrubbning, menstruationsstörningar och barnlöshet. Jag har varit handledare åt flera doktorander som disputerat inom dessa områden.


Med. dr. Jan Holte

Legitimerad läkare 1979, specialist i obstetrik och gynekologi 1984. Jag arbetade åren 1986 - 1996 kliniskt och forskningsmässigt på Akademiska sjukhuset med barnlöshet och hormonrubbningar, vilket resulterade i en avhandling 1994 om s k PCO (”mångblåsiga äggstockar”). Jag är fortsatt engagerad inom denna typ av forskning som handledare åt flera doktorander. Den första av dessa, dr Gianluca Gennarelli från Turin i Italien, disputerade våren 1998. Några år senare disputerade Dimitrijus Kirilovas från Litauen på en avhandling med fokus på enzymet aromatas. Forskningen inom PCO berör barnlöshet beroende på ägglossningsrubbningar, men också kopplingen mellan PCO, övervikt, ätstörningar och diabetes. Jag är ofta anlitad föreläsare nationellt och internationellt inom dessa frågor. På senare år har min forskning kommit att handla allt mer om vilka faktorer som avgör om man lyckas eller ej med IVF. Tillsammans med statistikern Lars Berglund på Uppsala Clinical Research Centre har jag handlett ett flertal matematikstudenter till specialarbeten inom detta område. Det är dessa matematiska modeller som ligger till grund för den individuella rådgivning vi nu ger våra patienter. Det är också dessa modeller som är vägledande för om ett eller två embryon ska återföras.


Docent Oddvar Bakos

Jag var med i det läkarteam (tillsammans med Torbjörn Bergh, Örjan Lundkvist och Jan Holte) som byggde upp IVF-verksamheten på Akademiska sjukhuset under senare delen av 80-talet och startade Carl von Linnékliniken några år senare. Disputerade 1994 på en avhandling som bl a beskrev kopplingen mellan ultraljudsbilden och hormonnivåerna under en naturlig menscykel. Jag har också arbetat mycket kliniskt och forskningsmässigt med graviditetsultraljud. Senare varit klinikchef för kvinnokliniken på Karolinska sjukhuset och länsverksamhetschef i Värmlands läns landsting. Under de senaste åren har jag slutit cirkeln och återvänt till Linnékliniken.


Specialistläkare Thomas Brodin

Född 1963. Legitimerad läkare 1994. Specialistläkare i obstetrik och gynekologi 1999. Från 1994 till 2009 arbetade jag vid kvinnokliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna, där mina huvudsakliga verksamhets- och ansvarsområden var gynekologisk kirurgi, urogynekologi och utredning och behandling av barnlöshet, inklusive förberedelser  och hormonstimulering inför IVF. Sedan 2006 har jag, med sikte på en avhandling, bedrivit forskning inom infertilitet under handledning av Jan Holte, vilket hittills resulterat i två publicerade vetenskapliga artiklar. Jag började arbeta kliniskt på Carl von Linnékliniken januari 2009.

Sjuksköterskor och barnmorskor


Lena Andersson Bergh, sjuksköterska

                   

Maria Skogsberg, sjuksköterska


Malin Press, sekreterareEva Lena Stensson, sjuksköterska

Ingela Wessen, barnmorska

Katarina Wesslén, barnmorska

Embryologer


Marina Lilja, embryolog
        

Katarina Milton, embryolog
                    

Anne Pikki, embryolog

Anna Blomgren, embryolog

Henrietta Ahlberg, embryolog

Psykolog Kerstin Johannesson-Bergh


Kerstin Johannesson-Bergh är leg. psykolog med mångårig erfarenhet av krisbearbetning. Hon har egen mottagning i Uppsala och har bistått Linnékliniken sedan starten 1990.