IVF provrörsbefruktning

Pergotime, ett läkemedel för ofrivillig barnlöshet

Pergotime är ett läkemedel som kan användas vid ofrivillig barnlöshet när kvinnans ägglossning inte fungerar som den ska. Vanligaste orsaken är PCOS. Det verksamma ämnet i Pergotime heter klomifen. Vid behandling med Pergotime påverkas kvinnans äggstockar så att ägglossning sker.

Hur sker medicinering med Pergotime?

Pergotime finns som tabletter i styrkan 50 milligram. Läkemedlet är receptbelagt och bör skrivas ut av en gynekolog eller ske i samarbete med en specialist i obstetrik och gynekologi, som tex Linnéklinikens läkare. Då Pergotime-tabletterna är känsliga för ljus och fukt ska de därför förvaras i tryckförpackningen i ytterkartongen.

Hur fungerar medicinen

Det verksamma ämnet i Pergotime, klomifen, bildar mer så kallat follikelstimulerande hormon, FSH, i hypofysen i hjärnan. FSH stimulerar äggstockarna att bilda hormonet östrogen. FSH hormonerna påverkar äggblåsorna så att äggen mognar och lossnar. Om läkemedlet fungerar som det är tänkt får man vanligen ägglossning fyra till tio dagar efter att den sista tabletten i en kur tagits. Man kan själv kontrollera att man får ägglossning med hjälp av ett ägglossningstest som finns att köpa på apoteket. För att man ska bli gravid är det viktigt att man har samlag vid tiden kring ägglossningen. Vid behandling av Pergotime ökar sannolikheten att få tvillingar eller fler barn, så kallad flerbörd. Av de som behandlats med Pergotime och blivit gravida får en av tio kvinnor fler än ett barn. I vanliga fall föds tvillingar vid ungefär en av hundra förlossningar. Om man inte blir gravid får man vanligen en menstruationsblödning inom en månad efter den sista tabletten. Ifall man inte får någon blödning bör man göra ett graviditetstest. Utebliven blödning kan också bero på att behandlingen inte har fungerat.

Lämplig dosering av Pergotime

Ett läkemedel som är utskrivet på recept har en dosering som är anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det alltid mycket viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Vid denna dosering får man också bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskning av risken för biverkningar. Pergotime tas som en kur på 5 dagar, behandlingen börjar på den femte menstruationsdagen. Under den första kuren tar man 1 tablett Pergotime om dagen. Om kuren inte fungerar den första gången kan man behöva en ny kur av Pergotime.

Har behandlingen av Pergotime fungerat?

För att se om behandlingen har fungerat och att man har haft ägglossning görs ett ägglossningstest, detta kan köpas på Apoteket och göras av patienten själv. För att se hur många äggblåsor som har mognat brukar man också få gå igenom en ultraljudskontroll. Om man inte får ägglossning efter den första kuren kan man gå igenom en ny Pergotimekur. Då tar man vanligen 2 tabletter om dagen i 5 dagar.  Om man får ägglossning efter den första kuren, men inte blir gravid, kan man också gå igenom en ny kur. I det fallet behöver inte dosen då ökas utan man kan fortsätta ta en 1 tablett Pergotime om dagen. Vid uteblivet resultat, dvs ingen graviditet, efter tre kurer kan man eventuellt behöva någon annan typ av behandling.

Viktig - Pergotime har ingen plats i fertilitetsbehandling om du redan har ägglossning

Läkarna på Linnékliniken avgör om Pergotime kan vara lämpligt att ta i ditt fall. Generellt sett finns ingen anledning att ta Pergotime om du redan har påvisade ägglossningar. Det är alltså inte allmänt fertilitetshöjande medel.

Fakta: För vidare information om Pergotime kan du besöka Sjukvårdsrådgivningen eller Fass.