IVF provrörsbefruktning

Ny hemsida!

Håll ögonen öppna! Inom kort kommer vi att förnya vår hemsida.
Adressen kommer att vara densamma som nu.

Nya priser!

För de behandlingar som fr o m 121114 planeras till efter nyår höjer vi priserna något.
V g se under priser för detaljer.

Ny läkare till kliniken!

Vi utökar läkarstaben på kliniken med en kvinnlig läkare. Vi välkomnar Dr Sarah Nordqvist som idag (121015) börjar hos oss.

Sarah, som genom sitt forskningsprojekt även är knuten till Uppsala universitet, har många års erfarenhet inom området och kommer närmast från Fertilitetscentrum i Stockholm.

Årets revision färdig och avklarad

Den årliga revisionen för fortsatt kvalitetscertifiering är nu klar och gick bra. Kliniken lever upp till de högt ställda kraven och håller fortsatt hög kvalitet i verksamheten.